(ATPvietnam.com) Tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 tổ chức vào ngày 26/03/2010 của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank). DongA Bank đã thông qua các nghị quyết quan trọng như Phân phối lợi nhuận năm 2009, kế hoạch năm 2010.

Theo đó, trong năm 2009 DongA Bank cho biết Tổng lợi nhuận toàn hệ thống đạt 787,75 tỷ đồng. Lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản thuế và phần lợi nhuận còn lại của năm 2008 đạt 593,6 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2009 tổng tài sản của DongA Bank đạt 42.147 tỷ đồng. Với mạng lưới 173 chi nhánh và phòng giao dịch trên 48 tỉnh thành cả nước Với kết quả đó, DongA Bank trích chia cổ tức cho cổ đông 458 tỷ đồng, tương đương tỷ suất 14%. Trong đó, cổ đông góp vốn trước 31/12/2009 là 432 tỷ đồng và cổ đông góp vốn đợt 20/8/2009 là 26 tỷ đồng. Trước những thành quả đạt được, HĐCĐ đã thông qua kế hoạch sẽ xúc tiến các thủ tục để có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCM (HOSE) nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, bảo đảm tính minh bạch nên nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn. Dự kiến, chậm nhất vào quý II/2010 sẽ niêm yết. Để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, chuẩn bị cho việc niêm yết sắp tới. DongA Bank đã quyết định tăng vốn điều lệ từ 3.400 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng trong năm 2010. Theo đó, DongA Bank sẽ phát hành 260 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng trong năm 2010. Dự kiến sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 110 triệu cổ phần tương đương giá trị 1.100 tỷ đồng (chiếm 42,3% tỷ lệ phát hành) với giá bán bằng mệnh giá phát hành. Phần còn lại, DongA Bank sẽ bán cho các đối tác trong và ngoài nước hoặc chào bán ra công chúng. Tương đương số cổ phần dự kiến phát hành là 150 triệu cổ phần (bằng 57,7% khối lượng phát hành), tương đương giá trị 1.500 tỷ đồng. Giá bán sẽ do HĐQT đàm phán trên cơ sở có lợi nhất cho ngân hàng. Mục tiêu của DongA Bank sẽ đạt mức tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu từ 50% trở lên. Phán đấu trở thành Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam và đến cuối năm 2015 sẽ trở thành 1 trong những tập đoàn tài chính tốt nhất. Hoàng Hưng Các tin liên quan NHNN tiếp tục cho DongA Bank triển khai ATM lưu động DongA Bank phát hành thêm nhiều thẻ tiện ích DongA Bank hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 Thống đốc NHNN cảnh cáo DongA Bank về dịch vụ ATM lưu động 2008: Lợi nhuận của DongA Bank đạt 701 tỷ đồng, tăng 54% PNJ, DongA Bank hợp tác sản xuất vàng miếng DongA Bank ra mắt công nghệ mới và ký kết hợp tác với các đối tác DongA Bank tăng lãi suất tiền gửi VND đối với cá nhân