Không chỉ hoạt động quá giờ quy định, nhiều nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở tẩm quất massage… còn kiêm luôn kinh doanh dịch vụ… “gái gọi”.