Các nhà khoa học tại Thành phố Trung tâm hy vọng y khoa ở California (Mỹ) tuyên bố đã đạt được bước đột phá trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ sau khi liệu pháp điều trị bằng tế bào gốc giúp bảo vệ được hệ miễn dịch chống lại vi-rút gây bệnh AIDS.