* Tai nạn giao thông đứng đầu "bảng phong thần" Mặc dù Bộ Công an đã đề ra hàng loạt biện pháp cấp bách phòng chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo theo chỉ thị 406/CT-TTg nhưng trong những ngày Tết Mậu Tý vừa qua, pháo vẫn được đốt ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Nhiều nơi xác pháo phơi đầy sân, đầy đường nhưng tỉ lệ xử lý chỉ như muối bỏ bể...