Ngày 16/1, chứng khoán Mỹ đồng loạt lên điểm nhưng đó chỉ là tia sáng nhỏ trong một tuần “u tối”.