CTCP Cao Su Đồng Phú (HOSE: DPR) công bố BCTC quý 3/2013 với doanh thu hơn 309 tỷ đồng và lãi ròng 76 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 54% so với cùng kỳ năm trước.

Tài liệu đính kèm:
20131022-DPR-BCTC Rieng Q3.2013.pdf

HOSE