(ATPvietnam.com) -CTCP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán: DRC) đã họp Hội đồng quản trị ngày 26/5/2010 thông qua kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm.

* Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư Theo đó, HĐQT công ty nhất trí kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm với các chỉ tiêu như giá trị SXKD đạt 277 tỷ đồng, bằng 30,44% kế hoạch; doanh thu là 646 tỷ đồng, bằng 30,75% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 94 tỷ đồng, bằng 52,2% kế hoạch và sau thuế lsà 70.5 tỷ đồng. Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2010, DRC sẽ đạt giá trị SXKD là 430 tỷ đồng, doanh thu đạt 970 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 114 tỷ đồng và sau thuế là 85,5 tỷ đồng, hoàn thành 63,3% kế hoạch lợi nhuận năm. Trong tháng 6/2010, DRC sẽ hoàn tất ký kết hợp đồng tư vấn, lập kế hoạch tiến độ dự án, ký kết hợp đồng tài trợ vốn kèm kế hoạch giải ngân, chọn thời điểm động thổ xây dựng dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial công suất 600.000 lốp/năm và mục tiêu đến cuối năm 2011 sẽ cho ra sản phẩm. Sản phẩm từ dự án này được xác định giá bán trên cơ sở giá của dự án xây dựng, không xác định giá bán theo giá thương mại. Đối với dự án di dời, đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất Xí nghiệp Săm lốp xe đạp từ Bắc An Mỹ vào KCN Liên Chiểu sẽ tập trung chỉ đạo kế hoạch di dời giai đoạn I là xí nghiệp xe đạp, xe máy đúng tiến độ, hoàn thành trong tháng 2/2011. Giai đoạn II sẽ di dời xí nghiệp ô tô và phần còn lại kết hợp đầu tư mở rộng công suất nên 1 triệu lốp/năm. Hoài Nam