(VTC News) - "Khi bạn sắp sửa kết thúc hợp đồng với một CLB, sẽ có rất nhiều tin đồn liên quan đến chuyện đi hay ở của bạn. Điều đó là hoàn toàn bình thường”.