Bà Nguyễn Lệ Thủy, cổ đông lớn CTCP Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (HNX: DST) vừa thông báo đã bán 24,700 cp DST, giảm sở hữu xuống còn 74,400 cp, tương đương 7.44% vốn kể từ ngày 08/08.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lệ Thủy
- Mã chứng khoán: DST
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 99,100 CP (tỷ lệ 9.91%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 24,700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74,400 CP (tỷ lệ 7.44%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Thực hiện mua và bán cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/08/2013.

Hằng Nga

infonet