ICTnews – Một số nói thường xuyên sử dụng ĐTDĐ không bị chẩn đoán là nghiện. Nhưng có người lại nói ĐTDĐ đang trên đà trở thành “chất gây nghiện” không kém thuốc phiện. 29/09/2008 Xem tiếp.....