Dự kiến từ nay đến năm 2020, TPHCM sẽ đầu tư khoảng 60.000 tỉ đồng cho việc xóa bỏ tình trạng ngập úng trên địa bàn TPHCM. Thế nhưng mới đây, theo một số nhà khoa học, thiết kế dự án còn thiếu một số vấn đề căn cơ. Một khi dự án không đề cập đến các vấn đề này, rất có thể 60.000 tỉ đồng đổ ra, nhưng TPHCM vẫn... không hết ngập.