Hội thảo về khởi động dự án mang tên AKIZ, tiến tới thực hiện các giải pháp tổng hợp xử lý nước thải cho các khu công nghiệp Việt Nam bằng các phương pháp thích hợp để tái sử dụng nước thải; phát sinh năng lượng và thu hồi nguyên liệu quý từ nước thải công nghiệp đã diễn ra ngày 24/3, tại Cần Thơ.

Từ năm 2009-2014, có sáu tiểu dự án sẽ được thực hiện, chủ yếu là nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường, tách bỏ độc tố trong nước thải, thu hồi năng lượng quí từ nước thải đó, giám sát quá trình xử lý nước thải và bùn thải bằng công nghệ hiện đại sau khi xử lý. Dự án do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Quản lý Môi trường (Đại học Written Cộng hòa Liên bang Đức) và bảy viện, trường đại học Việt Nam. Bước đầu, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ bảy triệu euro để triển khai dự án AKIZ. Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) là khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam được chọn thực hiện để thực hiện dự án này. Các thiết bị liên quan đến quá trình thực hiện các giải pháp tổng hợp xử lý nước thải mà sáu tiểu dự án nói trên đã đề ra sẽ được lắp đặt để hoạt động thử nghiệm, sau đó rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp Trà Nóc. Khu công nghiệp Trà Nóc rộng 290ha, hiện đã cho thuê hết đất. Có 128/166 dự án tại đây đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất da, giày, thuốc thú y, vật liệu xây dựng, cơ khí, thiết bị, chế tạo, phân bón, hóa chất, chế biến thực phẩm, nông thủy sản. Khu công nghiệp này thải thẳng ra sông rạch nước thải chưa qua xử lý với khối lượng 12.500 m3/ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng./. Thế Đạt (Vietnam+)