Giá vật liệu tăng, ngân hàng siết chặt cho vay vốn... khiến chủ đầu tư các dự án địa ốc đang triển khai dở dang đứng ngồi không yên...