Dự án Luật này chưa có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008, vì vậy không trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.