Quân đội Anh từng có ý tưởng xây dựng một tàu sân bay bằng... băng. Thậm chí, một dự án quân sự để hiện thực hóa ý tưởng này đã được vạch ra...