VH- Bao gồm 14 sự kiện văn hóa diễn ra trong năm 2011 trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, múa, nghệ thuật hình tượng, văn học và điện ảnh..., chương trình này nhằm thắt chặt hơn nữa sự gắn kết giữa hai đất nước VN- Italia.

Khái niệm “Ý –Việt” dựa trên ý tưởng hoạt động văn hóa không chỉ là cách để quảng bá hình ảnh của một đất nước mà hơn thế nữa, nó còn là cách làm cho các dân tộc khác nhau đến với nhau và hiểu biết nhau hơn. Tạ Tuấn