Những dự báo về tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2009 của Việt Nam liên tục được các tổ chức nghiên cứu kinh tế thế giới công bố. Khác hẳn với con số lạc quan của chính phủ, nhiều dự báo cho thấy nước ta sẽ đối mặt với một năm đầy thử thách và có thể chỉ số tăng trưởng sẽ xuống thấp nhất từ trước đến nay. Trong điều kiện khủng hoảng toàn cầu đã và đang làm suy kiệt nền kinh tế thì liệu những dự báo này chính xác được đến đâu, và có thật sự cần thiết hay không?