Xuân Bính Thân đã gõ cửa miền Bắc trong thời tiết đẹp, khô ráo và cảm giác rét không còn quá buốt giá.