Người dân Nhật đã được một phen cười “vỡ bụng” trước cảnh một du khách nước ngoài trần như nhộng bơi quanh Cung điện của Nhật hoàng.