Trong tháng 10, khách du lịch Thái Lan đến Huế qua tuyến đường 9 - Nam Lào tăng mạnh, có ngày đã đón 6.000 khách, đây là lượng khách đông nhất từ trước đến nay.