Hanoinet - Trong tháng 9-2008, ngành du lịch Hà Nội đã đón được 98.000 lượt khách quốc tế, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2007 và đón được gần 500.000 lượt khách du lịch nội địa. Trong 9 tháng qua, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 5.416 ngàn lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ 2007...