Một tour để khám phá Los Angeles và Las Vegas - hai thành phố du lịch nổi tiếng nước Mỹ với giá chỉ 2.300 USD/khách