Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Với những tình cảm và nghĩa cử hướng về quê hương đất nước của bà con một lần nữa khẳng định mạnh mẽ chân lý người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam”