(Autopro)- Hậu trường quá trình nhạc sĩ Trương Lê Sơn đặt hàng xưởng vẽ Air-brush Kzak tô điểm lên “áo mới” cho chiếc Fiat xưa của người nhạc sĩ tài hoa! Xem tiếp