Tại các bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM và Nhi Trung ương gần đây có rất nhiều bà mẹ đưa con đến để tư vấn, kiểm tra xem trẻ có nhiễm melamine hay sỏi thận không.