NDĐT - Cuộc đua thuyền buồm quốc tế VinaCapital Hồng Công - Việt Nam 2008 theo hải trình từ Hồng Công đến Nha Trang sẽ diễn ra từ ngày 15-10 đến 21-10 tới.