Đây là cuộc bầu cử mở màn cho "năm siêu bầu cử" 2009 ở Đức mà dự kiến sẽ mang lại cho bà Merkel nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai liên tiếp.