Đại sứ Đức tại Việt Nam Rolf Schulze sẽ trao 87 học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) cho những người Việt Nam được lựa chọn vào ngày 19/4 tới. DAAD là một liên hiệp của các trường đại học Đức nhằm hỗ trợ các hoạt động quốc tế của các trường và có chi nhánh hoạt động tại Hà Nội từ năm 2003.

Tại Việt Nam, DAAD cấp học bổng cho các nhóm đối tượng khác nhau: các giảng viên đại học và các nhà khoa học làm việc tại các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực hành chính công, trong các bộ và các doanh nghiệp. Các sinh viên, giảng viên học và dạy tiếng Đức cũng thuộc đối tượng được cấp học bổng. Ngoài ra, DAAD đã ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MoET) một hiệp định nhằm đào tạo nâng cao cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu Đức. Tại chương trình này, DAAD chi trả các khóa dạy tiếng Đức và bảo đảm một khoản trợ cấp học tập và nghiên cứu. Phần học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đảm nhận trong khuôn khổ Chương trình 322. Bên cạnh các chương trình học bổng này, DAAD còn thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ khác cho các trường đại học ở Việt Nam