Khi kê khai nhà, đất và tài sản, ông Trần Công Lộc - Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau cho biết chỉ có hai căn nhà, một trại tôm giống và hai xe máy.