Ngày 8/10, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam bắt tay khởi công dựng vở kịch "Đến bờ bên kia", kịch bản được chuyển thể từ truyện ngắn "Sang sông" của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.