Chưa bao giờ các ca khúc cũ lại được "khai quật" nhiều như thời gian gần đây. Và câu chuyện "bình mới rượu cũ" cũng lắm thứ phải bàn.