Hơn 20 xe cấp cứu đã tập trung về Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) khiến người dân nhầm tưởng đang tập huấn chống dịch tiêu chảy cấp. Nhưng hóa ra đó là xe chở cán bộ ngành y dự hội diễn ca múa nhạc, ngày 11/4.