Bạn đọc có địa chỉ e-mail stainya@yahoo.com.vn thắc mắc: “Chồng tôi mang quốc tịch Đài Loan. Tôi có hai con gái đều sinh ra ở Việt Nam nhưng mang quốc tịch Đài Loan.