Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc các địa phương dọc quốc lộ 1 trong dịp Tết. Đồng thời thông báo rộng rãi đường dây nóng về ATGT: 069.41224; 069.42608.