Hanoinet - Dù ban đầu Huyền có khó chịu, có dằn hắt, ngúng nguẩy với Phong, nhưng bằng thái độ nhẫn nại hiếm có, cuối cùng Phong cũng vời được người đẹp lên xe.