Tôi đang dùng mạng FPT,trước thì mạng bình thường không có vấn đề,nhưng gần đây nhân viên KT đến config lại modem thì bây giờ tôi không thể Update Windows được,vào trang tải về của Microsoft nhưng cứ ấn download về bất cứ cái gì cũng đều bị báo lỗi.thứ hai là tất cả các phần mềm diệt virus như kapersky,AVG,Noton,Avan.... đều không thể update từ trang chủ được,kể cả việc tôi vào trang update để tải bằng trình duyệt về để update nhưng đều bị thất bại,tôi đã thử mọi trình duyệt và dùng nhiều máy liên kết nhưng đều không được,mọi liên kết đến các website hay dịch vụ mạng khác đều bình thường.Tôi muốn hỏi như vậy là đường truyền của tôi bị lỗi gì, xin được giúp đỡ.