Samsung Vina được cấp phép thành lập năm 1995 với vốn điều lệ khoảng 17,5 triệu USD và chỉ 1 năm sau nhà máy được khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 36,5 triệu USD. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn Samsung Electronics, Hàn Quốc nắm 80% vốn, Công ty TIE góp 20% vốn bằng quyền sử dụng 58.200m2 đất tại phường Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM trong 20 năm, với giá trị sổ sách 3,49 triệu USD, tương đương 53,6 tỷ đồng.