Đó là bộc bạch của anh chàng đa tài của Sao Mai Điểm Hẹn 2008.