CTCP DV & XD Địa Ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) dự kiến phát hành 300,000 cp cho cán bộ công nhân viên (ESOP CP) theo tỷ lệ 0.57%.

Được biết, HĐQT công ty đã nhất trí kế hoạch phát hành gần 23 triệu cp để tăng vốn điều lệ công ty lên 750 tỷ đồng.

Theo đó, DXG sẽ phát hành 22,500,319 cp để tăng vốn điều lệ từ 525 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng. Trong đó dự kiến phát hành 10,499,936 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 và phát hành 12,000,282 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Minh Hằng

infonet