Thiếu đi khoản lãi lớn từ chuyển nhượng vốn, lợi nhuận DXG quý IV giảm 21% nhưng vẫn giúp công ty hoàn thành vượt kế hoạch. Tồn kho của Đất Xanh đã tăng vọt gấp 2,24 lần đầu năm sau khi Tập đoàn địa ốc này rót vốn vào hàng loạt dự án BĐS.

DXG: Ton kho tang cao, ca nam vuot 84% ke hoach loi nhuan - Anh 1

Block A2 A3 Sunview City đã ghi nhận doanh thu trong quý IV

CTCP DV & XD Địa Ốc Đất Xanh (mã DXG - HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015. Hoạt động kinh doanh chính khởi sắc so với cùng kỳ nhưng thiếu đi khoản lãi bất thường từ chuyển nhượng vốn khiến lãi ròng quý này của DXG giảm hơn 20%.

Cụ thể, doanh thu hoạt động kinh doanh quý IV đạt 485,32 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Nhờ đó, lãi gộp đạt 206,67 tỷ đồng, tăng 56,88 %. Nguyên nhân là nhờ ghi nhận doanh thu dự án Sunview Town - Block A2 A3.

Doanh thu tài chính kỳ này giảm mạnh từ 72 tỷ đồng xuống còn 10,58 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu tài chính cũng giảm 56%. Nguyên nhân là do cùng kỳ năm 2014, DXG thu về khoản lãi lớn từ chuyển nhượng dự án (bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần) và cổ tức được chia từ các công ty con.

Dù hoạt động kinh doanh khởi sắc nhưng lợi nhuận của DXG quý này vẫn giảm 21,2% xuống còn gần 90 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Địa ốc Đất Xanh thu về 1.396,96 tỷ đồng doanh thu và 445,62 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kết quả này đều khả quan hơn rất nhiều năm trước, tăng trưởng lần lượt 167% và 100%. Dù vốn đìue lệ tăng mạnh từ 750 tỷ đồng lên 1.172 tỷ đồng nhưng EPS năm 2015 xấp xỉ 3.125 đồng/cổ phiếu, tăng 33% so với năm 2014.

Trong năm, DXG đã phải điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh xuống còn 1350 tỷ đồng doanh thu và 243 tỷ đồng lợi nhuận, các chỉ tiêu này đều đã được DXG vượt xa. So với kế hoạch sau điều chỉnh, DXG vượt 83,8% kế hoạch. Trong khi nếu so với kế hoạch ban đầu, DXG cũng vượt tới 45% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

DXG: Ton kho tang cao, ca nam vuot 84% ke hoach loi nhuan - Anh 2

Năm 2015, DXG đã tăng vốn thành công thông qua phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, phát hành ESOP và trả cổ tức. DXG còn dự kiến tiếp tục tăng vốn nhưng kế hoạch này đã bị hoãn lại sang năm 2016. Cùng với nguồn vốn được gia tăng, DXG đã rót tiền khá nhiều vào các dự án bất động sản.

Đến cuối năm 2015, tổng tài sản của đạt 3.573 tỷ đồng, tăng 65,38% so với đầu năm. Tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản và đã tăng gấp 2,24 lần so với đầu năm nhờ bổ sung them dự án Luxcity, dự án Auris City, dự án KDC Hiệp Bình Phước, Dự án Cara...

DXG: Ton kho tang cao, ca nam vuot 84% ke hoach loi nhuan - Anh 3