[Kênh14] - Iron Man đã mởi đầu cho mùa phim hè thắng lợi. Giờ thì đến lượt Eagle Eye khai pháo cho mùa phim thu cũng hoành tráng không kém đấy!