[Kênh14] - "East of Eden" sẽ tăng thêm 4 tập phim để đối đầu với BOF đấy.