Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của CTCP Sách giáo dục tại TP.Hà Nội (HNX: EBS).

- Tên cổ đông lớn: Nguyễn Tiến Nam - Địa chỉ: Khối Đoàn kết,Phường Vạn Phúc,Quận Hà Đông,TP Hà Nội - Mã chứng khoán giao dịch: EBS - Số lượng cổ phần đã bán: 230,000 CP - Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi giao dịch: 80,600 CP tương đương 1.58% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Sách giáo dục tại TP. Hà Nội - Ngày kết thúc giao dịch: 7/10/2009