Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định viện trợ nhân đạo 2 triệu euro cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các trận bão lũ vừa qua tại Việt Nam.