Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 14/11 đã cảnh báo rằng các ngân hàng châu Âu phải đối mặt với các nguy cơ rủi ro gia tăng trong nửa cuối năm 2007 như là hệ quả của những ảnh hưởng trên thị trường cho vay thế chấp không đủ tiêu chuẩn ở Mỹ.

small_5706.jpg Trong báo cáo về tình hình của khu vực ngân hàng, Ủy ban giám sát hoạt động ngân hàng của ECB cho rằng tình trạng hỗn loạn trên thị trường cho vay thế chấp ở Mỹ, bắt đầu xảy ra từ tháng 7-8/07, có thể đã ảnh hưởng tới lợi nhuận của nhiều ngân hàng của Liên minh châu Âu (EU) trong nửa cuối năm 2007. Cũng theo báo cáo, chi phí cấp tài chính gia tăng, cùng với việc các điều kiện cho vay sẽ bị thắt chặt có thể cũng góp phần khiến lợi nhuận của các ngân hàng tăng trưởng chậm lại trong ngắn hạn. Báo cáo khuyến cáo rằng những nguy cơ trong ngắn hạn mà khu vực ngân hàng đang phải đối mặt và sự bất ổn về triển vọng lợi nhuận đều đang gia tăng. Theo ECB, điều này có thể sẽ tiếp tục trở nên trầm trọng hơn bởi những tiến triển ngoài dự đoán của thị trường cho vay thế chấp tại Mỹ và nếu vấn đề trong các thị trường tín dụng đã được cơ cấu vẫn tiếp tục lan rộng sang các thị trường vốn và tín dụng. Một loạt những nhân tố bất ổn đã nổi lên trong các thị trường cho vay thế chấp của EU, nhất là khi sự chú ý được tập trung vào các khoản nợ thế chấp của các hộ gia đình gia tăng, mặc dù những nguy cơ đối với bảng cân đối thu chi của cả các hộ gia đình lẫn các ngân hàng là hạn chế. Tuy nhiên, những điều kiện tương đối tốt như vậy có thể đang che dấu những nguy cơ gia tăng đang được thúc đẩy bởi việc các tiêu chuẩn tín dụng của các ngân hàng nhìn chung đang được nới rộng.