Theo CNBC, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ tạm dừng áp dụng chương trình mua tài sản (QE) trong giai đoạn từ ngày 22/12 đến ngày 01/01, và sẽ bắt đầu mua trở lại từ ngày 04/01.

ECB se tam dung QE vao dip Giang sinh - Anh 1

Trong thông báo ra ngày thứ Tư (25/11), ECB cho biết hoạt động mua tài sản trong giai đoạn từ ngày 27/11 đến ngày 21/12 sẽ được chuyển nhượng phí ban đầu.

Nguyên nhân khiến ECB quyết định tạm ngừng QE trong giai đoạn nói trên là do dự tính thanh khoản thị trường sẽ suy yếu và để cắt giảm nguy cơ bóp méo thị trường.