Ngày 9/10, Tòa án quốc tế xét xử tội ác diệt chủng của Khơme Đỏ (ECCC) thông báo hoãn phiên tòa đầu tiên đến năm sau do nhiều thủ tục pháp lý bị chậm trễ.