(AutoNet)- Trong quá trình phát triển ý tưởng về công nghệ xe hơi mang lại tiện ích cho người tiêu dùng, Fiat vừa giới thiệu chương trình phần mềm eco:Drive.