Card đồ họa ECS N8800GT-512MX chạy GPU NVIDIA 8800GT, được xem là bước chuyển tiếp giữa 8600GTS và dòng 8800 cao cấp vừa được ECS bổ sung.