Trong Meet Dave, Eddie cùng một lúc phải đảm nhiệm hai vai diễn: vai con tàu vũ trụ có hình dáng con người và vai người thuyền trưởng của con tàu.